SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI HİZMETLERİ

1- KURUMSAL , VİZYON , STRATEJİ VE HEDEFLER :

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı kanunun amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede kurulmuştur.İlçemizde de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1986 yılında hizmetebaşlamıştır.

Vakıfların karar organları, 'Vakıf Mütevelli Heyeti'dir. İl ve ilçelerdeki tüm yardım programları, bu mütevelli heyetlerin kararları ile yürürlüğe girmektedir.

Kaymakamlarımızın başkanlığındaki İlçe Vakıflarının Mütevelli Heyetleri ise; Belediye Başkanı, Mal Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi, varsa İlçe Tarım Müdürü, İlçe Müftüsü, bir köy muhtarı, bir mahalle muhtarı, 3294 sayılı Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan bir sivil toplum kuruluşu ve iki hayırsever vatandaştanoluşmaktadır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Genel Müdürlük arasında hiyerarşi olmayıp, Vakıflar Özel Hukuk Tüzel Kişiliği şeklinde örgütlenmişlerdir.

Vakıfların denetimi ise, hesap yönünden Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce; idari yönden ise İçişleri Bakanlığı'nca yapılmaktadır. Ayrıca, 5263 sayılı Kanunla Vakıfların harcamalarını, iş ve işlemlerini araştırmak ve incelemek, izlemek ve denetlemek görev ve yetkisi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'ne de verilmiştir. Bunun için SYDGM, Vakıfların yürüttükleri yardım programları ile proje uygulamalarının yerindelik yönünden denetimini Sosyal Yardım Uzman ve Uzman Yardımcıları aracılığıyla yapmak üzere gerekli çalışmalara başlamıştır.2- KURUM İÇİ FAALİYETLER :

Personel ile ilgili faaliyetler :


Vakıf hizmetleri 1 Vakıf Müdürü ,3 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi , 1 Hizmetli tarafından yürütülmektedir.

KIRKAĞAÇ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINCA

YAPILAN PROJELER :Kırkağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca Kırkağaç merkez,belde,köy ve kasabalar genelinde 2008 yılından bugüne kadar 914 adet büyükbaş hayvan dağıtılmış ve bu projelerin toplam maliyeti ise 2.400.984,00 TL dir.Kırkağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca Kırkağaç merkez,belde,köy ve kasabalar genelinde 2008 yılından bugüne kadar 1082 adet küçükbaş hayvan dağıtılmış ve bu projelerin toplam maliyeti ise 248.863,00 TL dir.49 aileye yay çatılı plastik seracılık projesi yapılmış ,1 dekarlık alana sera kurulmuş , bu projelerin toplam maliyeti ise 735.000,00 TL dir.2008 yılından bugüne kadar 89 aileye meyve fidanı verilmiş , toplam 39560 adet meyve fidanı dağıtılmıştır.Bu projelerin toplam maliyeti 440.000,00 TL dir.2008 yılından bugüne kadar 29 aileye ise bodur elma fidanı olarak 1160 adet bodur elma fidanı dağıtılmıştır.Bu projelerin toplam maliyeti ise 143.000,00 TL dir.